THỐNG KÊ 2 SỐ TỪ 00 - 99 ( Theo tỉnh thành bạn chọn)
Bước 1: Chọn KQXS của Tỉnh/Thành bạn muốn thống kê
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần thống kê
Từ
ĐếnTHỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc TỪ 18-12-2020 ĐẾN 17-01-2021
Các cặp số về nhiều nhất: 97(16lần); 14(16lần); 85(14lần); 11(14lần); 98(13lần)
Các cặp số về ít nhất: 56(2lần); 99(2lần); 73(3lần); 78(3lần); 18(4lần)
THỐNG KÊ CHI TIẾT XEM TOÀN TRANG
Cặp số
Tổng số lần ra
17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12
Cặp số
Tổng số lần ra
17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12
00
( 11 lần)
1 1 1           1 1               1 1 1             1   1   1
01
( 5 lần)
1         3                                 1                
02
( 10 lần)
1               1     1       1   2   2             1 1      
03
( 6 lần)
    2             1                 1   1     1              
04
( 9 lần)
      1                 2   1 1   2                         2
05
( 7 lần)
    1     1                       1 1           2           1
06
( 9 lần)
          1 1     1         1 1       1 1       1   1        
07
( 10 lần)
            2                     2   1   1       1     1 1 1
08
( 13 lần)
1 2   1     1 1       1         1 2       1         1     1  
09
( 10 lần)
      1 1     1     1   1 2             1 1             1    
10
( 12 lần)
      2     1         1     1 1 1 1   1   1             2    
11
( 14 lần)
1     1   1     1     1         1 1   1 1   1 1   1   1 1    
12
( 9 lần)
1                     1   1   1     1 1       1   1   1      
13
( 12 lần)
    1   2   1                 1           1       1 1   1 2 1
14
( 16 lần)
    1   1     2     2   1 3 1   1       1   1 1 1            
15
( 8 lần)
  1           1 2   1                     2       1          
16
( 13 lần)
1 1 1   1 1     1         1 1     1       1         1   1 1  
17
( 13 lần)
      1     2 1 1       1             3           1   1   1 1
18
( 4 lần)
                    1       1           1             1      
19
( 7 lần)
      1               2       2           1       1          
20
( 4 lần)
          1 1                             1             1    
21
( 5 lần)
                      1   1           2 1                    
22
( 6 lần)
    1                             1 1         1   1         1
23
( 7 lần)
                1       1     1 1       1     1   1          
24
( 7 lần)
  1                     1   1     1             1         2  
25
( 7 lần)
1 1                         1   1   1           1       1    
26
( 6 lần)
    1             2       1     1                       1    
27
( 11 lần)
  1               1   1   1   1     1   1   1     1   1   1  
28
( 6 lần)
    2                       1         1           1 1        
29
( 11 lần)
    1   1     1 1     2       1       1     1   1         1  
30
( 9 lần)
      1     1   1 1     1     1   1 2                        
31
( 7 lần)
    1                       1             1             1 1 2
32
( 9 lần)
  1   1               1     1 1   1   1     1     1          
33
( 5 lần)
    1             1             1   1     1                  
34
( 8 lần)
  1               1 1     1         1   1                 1 1
35
( 8 lần)
        1   1                       1     1 1 2 1            
36
( 12 lần)
1       1 1   1         1     1   1         2       1 1   1  
37
( 7 lần)
  1               1     1       1                     1   1 1
38
( 6 lần)
  1   1         1                                     1 2    
39
( 5 lần)
                          1     2     1                 1    
40
( 5 lần)
            1   1   1 1     1                                
41
( 10 lần)
  1         2 1     1       1     1 1 1 1                    
42
( 4 lần)
    1 1                 1                 1                  
43
( 9 lần)
1   1             1   1   1                 1   2   1        
44
( 6 lần)
            1       1                   1       1 1   1      
45
( 9 lần)
                    1 1         1 1   1                 1 2 1
46
( 9 lần)
  1     1     1     1 1   1       1   1                   1  
47
( 9 lần)
    1   1     2   1   1 1                             1     1
48
( 13 lần)
  1 2 1   1 1                       1       2     2         2
49
( 11 lần)
  1               1 1 1                 1 1 1 3 1            
50
( 5 lần)
      1                           1   1       1             1
51
( 9 lần)
1     1   1     1         1   1           1   1         1    
52
( 6 lần)
                  1         2           1     1     1        
53
( 6 lần)
          2 1         1                             1       1
54
( 12 lần)
        1     2 1 1 1   2   1                 1         1   1
55
( 8 lần)
          1                 1 2 1       1     1 1            
56
( 2 lần)
          1     1                                            
57
( 7 lần)
                    1   1     1 1 1                       2  
58
( 7 lần)
    1   1                           1   1 1     1         1  
59
( 6 lần)
        1   1               1       1   1     1              
60
( 11 lần)
  1 1 1 1   1     1         2                       1 1   1  
61
( 7 lần)
  1               1               1           1     1     1 1
62
( 12 lần)
1     2 1         2 2                           2   2        
63
( 8 lần)
1     2   1   1           1             1   1                
64
( 10 lần)
2 1           1 1                   1   1   1   1   1        
65
( 11 lần)
1           1 1 1 1     1       1     1 2       1            
66
( 8 lần)
1                   1   1       1       1 1     1       1    
67
( 7 lần)
1 1         1         1       1               1     1        
68
( 9 lần)
  2           1         1   1 1 1   1                     1  
69
( 7 lần)
        2         1               2                     2    
70
( 9 lần)
1     1       2     1   1               1 1               1  
71
( 12 lần)
  1     2 1       1 1 1   2 1             1         1        
72
( 7 lần)
        1 2   1   1         1                 1              
73
( 3 lần)
      1         1                           1                
74
( 7 lần)
1             1 1                       1   1   1           1
75
( 6 lần)
            1             1     1           1   1   1        
76
( 11 lần)
  1     1               2       1   1       1 1   1 1 1      
77
( 11 lần)
    1     1 1   1 1   1         1 1 1     1               1  
78
( 3 lần)
        1                     1                             1
79
( 9 lần)
          2               1         1 1             2 2      
80
( 12 lần)
1   1 1     1         1   2                   1   1 1 1     1
81
( 7 lần)
                    1 1       1 2     1           1          
82
( 5 lần)
      1   2                         1 1                      
83
( 6 lần)
            1           1     2           1           1      
84
( 5 lần)
                1   2                   1   1                
85
( 14 lần)
  1 2   1     2         1       1     1           1 1 3      
86
( 11 lần)
        1         1           1 1   2   1   1 1   1         1
87
( 9 lần)
1               1   1       1   1     1     1 1     1        
88
( 10 lần)
        1       2   1   1 2                       1